วรนารถ มีถาวร

ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +66 2335 8945


พนิสร วรรณเพียร

นักวิเคราะห์อวุโสส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +66 2335 8946


อีเมล์: ir@bcpggroup.com


ที่อยู่: บมจ. บีซีพีจี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10260