คุณ ก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +66 2335 8942


อีเมล์: ir@bcpggroup.com


ที่อยู่: บมจ. บีซีพีจี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10260