บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
nalinrat@asiaplus.co.th
02-680-1228

คุณธัญญา อุดม
tanya@asiaplus.co.th
02-680-1262

หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข
Suppata@bualuang.co.th
02-618-1343

คุณกิจพัฒน วงษ์เมตตา
kijapat.won@bualuang.co.th
02-618-1951

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณอนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล
Anuwat.srikajornratkul@th.nomura.com
02-081-2779

คุณศึกษิต ว่องวาณิช
suksit.wongwanich@th.nomura.com
02-638-5875

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณอรมงคล ตันติธนาธร
ornmongkol.t@kasikornsecurities.com
02-696-0057

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณศิริวัฒน์ อุนยะพันธุ์
Siriwatu@kgi.co.th
02-658-8855

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล
naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
02-659-7000 #5000

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ
patcharink@ktzmico.com
02-695-5837

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
02-617-4986

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณกาณจัน คานิยอ
kanchan@tisco.co.th
02-633-6425

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

คุณอาศิส ภมรานนท์
arsit@uobkayhian.co.th
02-659-8317

Asia Wealth Securities Co., Ltd.

คุณเบญจพล สุทธิ์วินิช
benjaphol.su@asiawealth.co.th
02-680-5056

FSS International Investment Advisory Securities Co., Ltd.

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก
suwat.sin@fssia.com
02-611-3558

ศิริลักษณ์ พินทุสุนทร
Siriluck.pin@fssia.com
02-611-3562

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
Theethanat.j@yuanta.co.th
02-009-8071

คุณณัชพล แพรสีเจริญ
Natchapon.P@yuanta.co.th
02-009-8056

Country Group Securities Public Company Limited

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
sittidath.pr@countrygroup.co.th
02-205-7000 #4400

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL

Kaushal Ladha
Kaushal.L@maybank-ke.co.th
02-658-5000 #1392