บมจ.บีซีพีจี เทรดวันแรกราคาเหนือจองพุ่ง 12 %

คุณพิชัย ชุณหวชิร (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ คุณบัณฑิต สะเพียรชัย(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณวราห์ สุจริตกุล (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บล.ฟินันซ่า จำกัด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ BCPG เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งราคาหุ้น BCPG เปิดทำการซื้อขายที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 12% จากราคาจองซื้อที่ 10 บาท