บีซีพีจี ยืนยันบริษัทฯ มีสิทธิในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายทุกโครงการ

ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้ข่าวว่า หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกโครงการกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง และขณะนี้ ส.ป.ก. กำลังตรวจสอบบริษัทเอกชนที่เช่าที่ดินเพื่อทำกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าใน 2 จังหวัดที่ ส.ป.ก. ครอบครองที่ดินอยู่ คือ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ นั้น

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว ขอยืนยันว่าที่ดินทุกโครงการของบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 โครงการใน 5 จังหวัด (จ. อยุธยา จ. นครราชสีมา จ. ชัยภูมิ จ. บุรีรัมย์ และจ. ฉะเชิงเทรา) และโครงการโซลาร์สหกรณ์ 3 โครงการใน 2 จังหวัด (จ. อยุธยาและจ. อ่างทอง)  และขอย้ำว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล