ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของ บีซีพีจี ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยส่วนงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แห่งนี้ เป็นหนึ่งในสองของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่ บริษัทบีซีพีจีฯ ได้ร่วมลงทุนกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 3.94 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และเริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บีซีพีจีมีนโยบายในการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามแนวทางการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) การสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถือเป็นการดำเนินงานในแนวทางดังกล่าว

ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะนำเงินที่ได้จากการขายไฟฟ้าไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ในด้านต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล การศึกษา ฯลฯ อีกด้วย

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการลงทุนและดำเนินการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจพลังงานลมและธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ