18.80 THB
ราคาล่าสุด
-0.40 (-2.08%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
8,290,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
158,004,440
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
19.20
วันก่อนหน้า
19.20
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กันยายน 2562 16:37