16.40 THB
ราคาล่าสุด
-0.30 (-1.80%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
4,618,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
76,810,180
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16.70
วันก่อนหน้า
16.80
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2562 16:36