16.70 THB
ราคาล่าสุด
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
834,800
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,976,550
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16.70
วันก่อนหน้า
16.70
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธันวาคม 2562 17:05