ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2562 16:36

BCPG
ราคาล่าสุด
16.40 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-1.80%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,618,900

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
76,810,180

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

02 ธันวาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

เวลา 9.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร