ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 กันยายน 2562 16:37

BCPG
ราคาล่าสุด
18.80 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.40 (-2.08%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,290,000

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
158,004,440

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศ
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562

บริษัทฯ ของดให้สัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร