บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
nalinrat@asiaplus.co.th
0-2680-1228

คุณเวทิต ตั้งจินดากุล
wetid@asiaplus.co.th
0-2680-1227

หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Suppata Srisuk
Suppata@bualuang.co.th
0-2618-1343

Kijapat Wongmetta
kijapat.won@bualuang.co.th
0-2618-1951

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณจิตรา อมรธรรม
jitra.a@fnsyrus.com
0-2646-9966

คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล
parinth.n@fnsyrus.com
0-2646-9817

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี
jakapong.c@kasikornsecurities.com
0-2696-0045

คุณธันย์ จิระสิทธิกร
tan.c@kasikornsecurities.com
0-2696-0047

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Wisuwat Yaikwawong
wisuwaty@kgi.co.th
02-658-8855

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณกรัณย์ อินทร์ชัย
karun.intrachai@krungsrisecurities.com
0-2659-7000 #5010

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ
patcharink@ktzmico.com
0-2695-5837

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย
sutthichai.k@maybank-ke.co.th
0-2658-6300 #1400

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณสุพรรณา สุวรรณเกิด
supanna.suw@thanachartsec.co.th
0-2617-4972

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณกาณจัน คานิยอ
kanchan@tisco.co.th
0-2633-6425

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

คุณอาศิส ภมรานนท์
arsit@uobkayhian.co.th
0-2659-8317

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PLC.

Danai Tunyaphisitchai
danait@phillip.co.th
0-2635-1700 #481

Asia Wealth Securities Co., Ltd.

Benjaphol Suthwanish
benjaphol.su@asiawealth.co.th
0-2680-5056

BNP PARIBAS

Suwat Sinsadok
suwat.sin@fssia.com
0-2611-3558

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

Theethanat Jindarat
Theethanat.j@yuanta.co.th
02-009-8071

Kochakorn Sutaruksanon
Kochakorn.S@yuanta.co.th
02-009-8053